Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ: ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ - "Βάλτε λυτούς και δεμένους", το ΥΠΕΣ ενέκρινε την πρόσληψη τριών θέσεων για την ΔΕΥΑΠ


Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συµβάσεων, τριών εκ των οποίων στην ΔΕΥΑ Πρέβεζας,

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙ∆, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου