Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ: Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών σε ερώτηση του κ.Σ.Γιαννάκη σχετικά με τις "Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού στις κτηματικές Περιφέρειες Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Τ.Κ. Γοργομύλου και Τ.Κ. Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού"


Απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν.Πρέβεζας, Στέργιος Γιαννάκης με θέμα: "Απαλλοτριώσεις Ιονίας Οδού στις κτηματικές Περιφέρειες Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Τ.Κ. Γοργομύλου και Τ.Κ. Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού".


Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α: Ειδικά
   Για την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με την ΚΥΑ 1101209/6689/0010/6-11-2008 (ΦΕΚ 513/17-11-2008) για την διάνοιξη της Ιόνιας Οδού, στο τμήμα Φιλιτππάδα-Εγνατία από χ.θ.115+240   έως χ.θ. 159+300», Δ.Δ. Γυμνοτόπου του Δήμου Φιλιττπιάδας Νομού Πρεβέζης:
-       έχει δημοσιευτεί η υπ'αριθμ 179/2011 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική διαδικασία     αρθ. 7Α) σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ'αριθμ, 14149/27-12- 2011 γραμμάτιο      παρακαταθήκης συνολικού ποσού 526.197.44C, το οποίο έχει διαβιβαστεί στο Ταμείο           Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
έχει δημοσιευτεί η υπ'αριθμ 181/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας σε       εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ, 16066/26-11-2014 γραμμάτιο παρακαταθήκης συνολικού ποσού 808.844,30€ €, το οποίο έχει διαβιβαστεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
Η συνολική παρακατάθεση αποζημίωσης για την υπόψη απαλλοτρίωση ανέρχεται στο ποσό 1.335,041,74 €
Επίσης σημειώνεται ότι δεν υφίσταται σε εκκρεμότητα καμία άλλη απαίτηση των θιγομένων ιδιοκτητών
   Για την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με την ΚΥΑ 1101207/6690/0010/6-11-2008 (Α.Α.Π 529) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για την διάνοιξη της Ιονίας οδού, τμήμα          Φιλιτπτιάδα - Εγνατία από Χ.Θ. 159+300 — Χ.Θ. 169+160 Δ..Δ. Γοργομύλου, Τσαγκαροπούλου του  Δήμου Ανωγείου και ΔΔ Κλεισούρας του Δήμου Φιλιττπιάδας στο Νομό Πρεβέζης
-       έχει δημοσιευτεί η υπ'αριθμ 177/2011 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική              διαδικασία αρθ. 7Α) σε εκτέλεση της οποίας   έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ, 14146/27-12-2011             γραμμάτιο παρακαταθήκης                συνολικού ποσού 842.975,00€, το οποίο έχει                   διαβιβαστεί στο Ταμείο   Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα     στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους

-       έχει δημοσιευτεί η υττ' αριθμ 274/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ. 16066/26-11-2014 γραμμάτιο            παρακαταθήκης συνολικού ποσού 146.341,70€ €, το οποίο έχει διαβιβαστεί στο           Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να αποδοθεί το κατάθεμα στους         αναγνωρισθέντες δικαιούχους
Η συνολική παρακατάθεση αποζημίωσης για την υπόψη απαλλοτρίωση ανέρχεται στο ποσό 989.316,70 €
Επίσης σημειώνεται ότι δεν υφίσταται σε εκκρεμότητα καμία άλλη απαίτηση των θιγόμενων           ιδιοκτητών
■ Για την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί με την ΥΑ Δ12α/ο/5421/25-9-2014 (ΑΑΠ 319) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη κατασκευή του έργου: «Διάνοιξη της   Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιττπιάδα - Εγνατία από χ. θ. 159+358 έως 164+620 και χ. θ. 167+800 έως 169+136 στην περιοχή της Τ.Κ. Γοργόμυλου και Τ.Κ. Τσαγκαρόπουλου στη Δ.Ε.  Ανωγείου και Τ.Κ. Κλεισούρας στη Δ.Ε. Φιλιτπτιάδος του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής          Ενότητας Πρέβεζας:
    έχει δημοσιευτεί η υπ'αριθμ 115/2016 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (ειδική             διαδικασία αρθ. 7Α) σε εκτέλεση της οποίας έχει εκδοθεί το υπ'αριθμ, 17637/6-12- 2016 γραμμμάτιο παρακαταθήκης συνολικού ποσού 178.302,20€ και το υπ'αριθμ, 17636/6-12-2016 γραμμμάπο παρακαταθήκης συνολικού ποσού 76.415,23€, τα           οποία έχουν διαβιβαστεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών για να         αποδοθεί το κατάθεμα στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους
Επίσης δεν υπάρχει καμία άλλη εκκρεμότητα για καταβολή ή παρακατάθεση αποζημίωσης από το Δημόσιο.
Β: Γενικά επί της πορείας της καταβολής ή παρακατάθεσης των αποζημιώσεων για το έργο της Ιόνιας   Οδού:
— Οι παρακαταθέσεις των αποζημιώσεων που αφορούν στις διενεργηθείσες απαλλοτριώσεις  εμφανίζουν ομαλότατη ροή, όλες οι δικαστικές αποφάσεις προσωρινού ή οριστικού            προσδιορισμού εκτελούνται άμεσα για την εξασφάλιση του χώρου, λαμβανομένου υπόψη  ότι το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2017.
  Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων απαλλοτριώσεων που αφορούν το έργο παραχώρησης ανέρχονται σε 71, καταλαμβάνοντας 4.900 ακίνητα και ισάριθμους δικαιούχους περίπου, η συνολική έκταση της απαλλοτριούμενης ζώνης υπερβαίνει τα 7.000 στρέμματα.
  Το συνολικό κόστος των απαλλοτριώσεων μέχρι σήμερα έχει ανέλθει σε 90 εκατομμύρια      ευρώ περίπου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του PrevezaBest στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα‘