Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Η ορθολογική διαχείριση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων στο επίκεντρο των προσπαθειών του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας


Την αντιμετώπιση ενός σοβαρού  προβλήματος   όπως είναι  η ρύπανση που   δημιουργείται  από τις κενές  συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων-   μέσω της υλοποίησης των  μέτρων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο  Δράσης το οποίο θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική  Απόφαση του 2013- δρομολογεί ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας.


Στο πλαίσιο αυτό   το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου (η Πρόεδρος Σουλτάνα Χατζηνικολάου, ο Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Γάτσιος και  ο Γραμματέας Αλέξης  Τσαπάρας) επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Πρέβεζας Χρήστο Μπαϊλη και τον ενημέρωσαν  για την πρωτοβουλία τους.

Οπως τόνισαν οι Γεωπόνοι ,  μέχρι τώρα  οι  κενές συσκευασίες είτε καίγονται παράγοντας επικίνδυνες διοξίνες  είτε καταλήγουν σε  αποστραγγιστικές τάφρους  και από κει  στα ποτάμια και την θάλασσα επιβαρύνοντας την τροφικη   αλυσίδα. 

Τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοζονται είναι:
· Το πλυσιμο των αποβλήτων συσκευών από την επαγγελματία χρήστη αμέσως μετά την χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους (τριπλό ξέπλυμα μετά την χρήση τους και το άδεισμα του περιεχομένου του (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση  και΄αδεισμα των απόνερων πλυσίματος εντός του  ψεκαστικού βυτίου.

·   Η οργάνωση διακριτής συλλογή έναντι των λοιπών αποβλήτων σε  κάδους συλλογής οι οποίοι να βρίσκονται κατά το μέτρο του δυνατού πλησιέστερα στα σημεία χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και του αδειάσματος του περιεχομένου τους.
· Η περαιτέρω συλλογή και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους με σκοπό ανάκτηση υλικών η ενέργειας.
·  Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγεία σύμφωνα με τις  διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Σύλλογος  Γεωπόνων σε  συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασία προτίθεται  να συμβάλλει στην εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων με την ενεργή συμμετοχή του στην ενημέρωση των αγροτών και στο συντονισμό και την επιτήρηση της διαδικασίας συλλογής των κενών συσκευασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έθεσε υπόψη του κ.Μπαϊλη  τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο Δήμος προκειμένου να  υλοποιηθεί η προσπάθεια αυτή .


Ο Δήμαρχος Πρέβεζας   χαρακτήρισε πολύ σημαντική των πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Σύλλογος Γεωπόνων  για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του ευαίσθητου οικοσύστηματος της περιοχής υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου -με την συνεργασία και των αγροτών- να προχωρήσει  η εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του PrevezaBest στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα‘