Τετάρτη, Μαΐου 16, 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ο ΑΡΩΓΟΣ ανακοινώνει την έγκριση του καινοτόμου προγράμματος "Επίκτητος" από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)


Περιγραφή του Προγράμματος «Επίκτητος»

Το πρόγραμμα έλαβε το όνομα Επίκτητος προς τιμήν του Έλληνα στωϊκού φιλοσόφου Επίκτητου (50 μ.Χ. – 135 μ.Χ.) ο οποίος ίδρυσε τη φιλοσοφική του σχολή στην αρχαία Νικόπολη (Νομός Πρέβεζας). Σκοπός του προγράμματος είναι η κινητοποίηση και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε καινοτόμες δράσεις. Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων του τοπικού πληθυσμού σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και η ενεργή συμμετοχή του για την προβολή και ανάδειξή της.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις με τη συμμετοχή των πολιτών οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις πολιτιστικές πτυχές του νομού Πρέβεζας για την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και για την αναγκαιότητα ανάδειξής της. Οι δράσεις που συνθέτουν το πρόγραμμα είναι τρεις:
α) Διανομή ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εντύπων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του Νομού και γενικό θεωρητικό πλαίσιο σε σχολεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό.
β) Ξεναγήσεις στον πολιτιστικό πλούτο της πόλης της Πρέβεζας για την γνωριμία των πολιτών με την ιστορία της πόλης.
γ) Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας «Ποδηλατοδρομώ για τον Πολιτισμό».
Η αξία των δράσεων έχει ως σκοπό την πολιτιστική ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε περαιτέρω δράσεις πολιτισμού οι οποίες θα συμβάλλουν στην προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του Νομού Πρέβεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου