Κυριακή, Ιουνίου 28, 2020

16 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας


Δείτε τα δικαιολογητικά
Η ΕΦΟΡΕΙΑ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα του Νομού Πρεβέζηςκαι συγκεκριμένα του εξής,ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
14 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουefapre@culture.gr
alfavita


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου