Πέμπτη, Ιανουαρίου 14, 2021

ΝΑΙ από Νάστα για 10 προσλήψεις στον Δήμο Πάργας αλλά η αποκομιδή των απορριμμάτων να μην ανατεθεί σε ιδιώτη


Έγκριση σύναψης δέκα (10) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται τις δέκα (10) συμβάσεις (θέσεις) έκτακτου προσωπικού, με σχέση ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία καθαριότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις

του ν.2190/1994, όπως ισχύει, των εξής ειδικοτήτων:

- έξι (6) θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας,

- τρεις (3) θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

- μια (1) θέση ΔΕ Χειριστή μηχανήματος έργου

Παρέμβαση όμως έκανε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πάργας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνης Νάστας ο οποίος  ανέφερε ότι αποδέχεται την πρόσληψη του προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με την προυπόθεση να μην αναθέσει ο Δήμος την αποκομιδή απορριμμάτων για το έτος 2021 σε ιδιώτη αλλά να την υλοποιήσει με ιδία μέσα καθώς υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου