Τετάρτη, Ιανουαρίου 13, 2021

Ειδοποίηση προς Δικαιούχους χρήσης τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας


Ο Δήμος Πρέβεζας σας ενημερώνει ότι:

A. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επι οικογενειακού τάφου παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021 .

B.  απαραίτητα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα είναι 1. Αίτηση,  2. Υπεύθυνη Δήλωση ,  3. Αντίγραφο ταυτότητας δηλούντων  &  4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών ενταφιασμένου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δηλούντος (έτσι ώστε να φαίνεται η συγγενική σχέση του αιτούντα με τους ενταφιασμένους) .

 Από το Γραφείο Κοιμητηρίου

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Πρέβεζας 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου