Παρασκευή, Μαΐου 07, 2021

Απάντηση Δημητριου Παππά για την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πρέβεζας


Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, 


Σχετικά με την πρόσκληση 8/2021 που αφορά την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκ περιφοράς με θέμα: Επέκταση αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Πρέβεζας - Δικαιώματα και υποχρεώσεις όπου πρέπει να απαντήσουμε με θετική ή αρνητική ψήφο αφού μελετήσουμε τις εισηγήσεις, και αφού δοθούν διευκρινήσεις από τους εισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώντας τις προσπάθειες και το έργο σας μέχρι σήμερα ( που το θεωρώ θετικό) οφείλω να αναφέρω τα κατωτέρω, που απορρέουν από τις γνώσεις, την εμπειρία και την θέληση της υπεύθυνης προσφοράς: 

- Είναι αδύνατον να μελετήσει ένα μέλος του Δ.Σ. όλες τις δεκάδες σελίδες από γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και προτάσεις, να τοποθετηθεί και ακόμη περισσότερο να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά. 

- Είναι απαραίτητο να δοθεί χρόνος στα μέλη του Δ.Σ. να μελετήσουν, ακομα και τους ενδοιασμούς της τελευταίας στιγμής από μέλη του Δ.Σ. που εστάλησαν εγγράφως, π.χ. του κ.Δαρδαμάνη Ι. και της κ.Ραβανού Δ. κλπ. και να γίνει συνεδρίαση δια ζώσης ή διαφορετικά να υλοποιήσετε την πρόταση μου που σας έστειλα στις 5/04/2021 και την οποία επισυνάπτω ξανά.

Ως εκ τούτου ζητώ αναβολή του προς συζήτηση θέματος και την πραγματοποίηση δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη. 

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Παππάς
Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πρέβεζας


Δείτε και την σχετική πρόσκληση αλλά και την εισήγηση του θέματος :


Καλούνται τα Μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ σε έκτακτη   εκ περιφοράς συνεδρίαση   την Παρασκευή  7 Μαϊου  2021 και ώρα    12:30 μ.μ.  προκειμένου να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η εισήγηση θα αποσταλεί  στα mails των Μελών του Δ.Σ. και αφού μελετηθεί  από τα Μέλη θα  δοθούν διευκρινίσεις από τους εισηγητές. Στη συνέχεια θα ψηφίσετε με αποστολή απαντητικού mail.

Παρακαλούμε στο απαντητικό mail  να διευκρινίζεται επακριβώς η θετική ή αρνητική ψήφος σας, προκειμένου να γραφεί  ορθώς  η απόφαση  επί του θέματος.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει εκτάκτως, για το παρακάτω θέμα, καθόσον θα πρέπει να ληφθεί απόφαση, η οποία θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει την Δευτέρα 10 – 5-2021.

Θέμα 1ο : Επέκταση αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Πρέβεζας – Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

ΦΩΤΙΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ

Εισήγηση

Ο Δήμος Πρέβεζας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να επεκτείνει την αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Πρέβεζας.

Στα πλαίσια αυτής της επέκτασης η ΔΕΥΑΠ, ζήτησε τη γνωμοδότηση των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πρέβεζας και του Νομικού Συμβούλου της ΕΔΕΥΑ και της ΚΕΔΚΕ  κ. Ζυγούρη, προκειμένου να διευκρινισθεί  εάν  μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την επέκταση των αρμοδιοτήτων, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της επέκτασης.

Οι ως άνω Νομικοί  Σύμβουλοι απέστειλαν τις από 1-4-2021 και 19-4-2021 αντίστοιχα  απαντήσεις τους, τις οποίες και επισυνάπτουμε.

Το Δ.Σ.  θα πρέπει να αποφασίζει, εάν αποδέχεται ή όχι τις γνωματεύσεις των Νομικών Συμβούλων, που γνωμοδοτούν, ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΔΕΥΑΠ ενεργοποιούνται μετά  την δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης επέκτασης της τοπικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ.

Η απόφαση του Δ.Σ. θα ληφθεί  υπόψη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας την  10 – 5- 2021 και για το λόγο αυτό το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, θα πρέπει να αποφασίσει  πριν από την ως άνω ημερομηνία.

 


 

 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου