Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Το Εφετείο Ιωαννίνων, απέρριψε την έφεση του συνδίκου πτώχευσης της ΕΑΣ Πρέβεζας


Το Εφετείο Ιωαννίνων με την 130/2017 απόφασή του ΑΠΕΡΡΙΨΕ την έφεση του συνδίκου πτώχευσης της ΕΑΣ Πρέβεζας κατά της 69/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και έκρινε ότι ήταν νόμιμη η επίσχεση εργασία που πραγματοποίησαν από τον Μάιο 2013 μέχρι και τον Ιούνιο 2014.

Αποτέλεσμα της απόφασης είναι να έχουν οι εργαζόμενοι δικαίωμα λήψης του επιδόματος ανεργίας για ο χρονικό διάστημα μετά την απόλυσή τους και κατάταξης των μισθών υπερημερίας ως "ομαδικό πίστωμα" σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου