Πέμπτη, Μαΐου 13, 2021

Με 11 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας


Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης , στις 17/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και τις ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.: 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10.05.2021, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά ή Πρότυπα. 

2. Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου. 

3. Λήψη τελικής απόφασης επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και σύσταση Δημοτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής. 

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021. 

5. Άνοιγμα ειδικών τραπεζικών λογαριασμών για την πάγια προκαταβολή. 

6. Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πρέβεζας. 

7. Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης "Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας " για την περίοδο 2021 - 2022 . 

8. Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων τέννις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για την περίοδο 2021 - 2022 . 

9. Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων Μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήτριο για την περίοδο 2021 - 2022 . 

10. Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» , περιόδου 2021-2022 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα " «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 2021-2022. 

11. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Β΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου