Παρασκευή, Μαΐου 14, 2021

Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας


Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί  τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Λιμενικού Πρέβεζα  όπου θα λάβει χώρα με τη διαδικασία της δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) , στις 17/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα  με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

2.    Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης αλιευτικού καταφυγίου Πρέβεζας».  

3.    Εξέταση αίτησης περί χορήγησης άδειας Λούνα Παρκ.

4.    Ρυθμίσεις διέλευσης οχημάτων  στη Χ.Ζ.Λ. Πρέβεζας και ορισμός σημείου πετρέλευσης σκαφών.

5.    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Π.

6.    Εξέταση αίτησης τοποθέτησης σκαλωσιάς και κάδου απορριμμάτων.  

7.    Εξέταση αίτησης αντικατάστασης δύο επαγγελματικών σκαφών  της εταιρείας Istion Yachting.   

8.    Είσπραξη ποσού από κατανάλωση ρεύματος Συλλόγου φορτοεκφορτωτών και εργατών λιμένα Πρέβεζας.

9.    Είσπραξη ποσού από κατανάλωση ρεύματος A.T.M.  

10. Εξέταση αίτησης αλλαγής παραχωρημένου χώρου.

11. Εξέταση αίτησης παραχώρησης απλής χρήσης  χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

12. Εξέταση αίτησης παραχώρησης απλής χρήσης  χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

13. Εξέταση αίτησης παραχώρησης απλής χρήσης  χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

14. Εξέταση υπ. αριθμ 819/27-04-2021 αίτησης.

15. Εξέταση αίτησης διέλευσης επαγγελματικού οχήματος τροφοδοσίας καταστημάτων.

16. Εξέταση αίτησης διέλευσης για παροχή καθαριστικών ειδών και service  σκαφών.

 17. Εξέταση αίτησης επιπλέον χώρου σε ψυχαγωγική επιχείρηση.

18. Εξέταση αίτησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

19. Εξέταση αίτησης για την εγκατάσταση αυτόματου πωλητή.

20. Εξέταση αίτησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

21. Εξέταση αίτησης για πώληση μπαλονιών.

22. Εξέταση αίτηση περί μείωσης οικονομικού ανταλλάγματος πληττόμενων επιχειρήσεων.  

 

 

 

           Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού

            Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

 

                                                        Γεωργάκος Νικόλαος

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου