Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Τρίτη, Μαΐου 17, 2022

Έργο Εθνικής Σημασίας η «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας»


Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Κων/νου Αχ.Καραμανλή, η Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας χαρακτηρίζεται ως "Έργο Εθνικό Επιπέδου". 

Στο σκεπτικό της απόφασης που κατέληξε το Υπουργείο Υποδομών αναφέρονται τα εξής:

Η Λευκάδα ως νησί έχει την ιδιαιτερότητα να γειτνιάζει στο βορειοανατολικό τμήμα της με την απέναντι ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, χωρίζοντάς την ένας στενός αβαθής δίαυλος. Για τον λόγο αυτό η ομώνυμη πρωτεύουσα κτίσθηκε στην περιοχή αυτή και όχι κεντροβαρικά ως προς τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Η σύνδεση ήταν πάντοτε εύκολη, παλαιότερα με πλωτό μέσο και σήμερα με την μεταλλική, αρθρωτή ως προς την προβλήτα, γέφυρα στη θέση Κάστρο. Η γέφυρα είναι χαμηλού ύψους (μέγιστο 3,50μ). Για τον λόγο αυτό είναι περιστρεφόμενη και πλαγιοδετεί για την απελευθέρωση του διαύλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διακόπτοντας την οδική κυκλοφορία. Η σύνδεση αυτή δημιουργεί ουρές αναμονής οχημάτων και σκαφών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η υποχρεωτική διέλευση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται του νησιού από τον αστικό ιστό της πόλης της Λευκάδας. 

Υπάρχει ανάγκη μόνιμης οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα σε άλλη θέση από την σημερινή χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα του διαύλου και συγκεκριμένα με τον οδικό άξονα Ακτίου – Πρέβεζας και τον Δυτικό Άξονα Β/Ν (Ιονία Οδός). 

Η μόνιμη οδική σύνδεση της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους: 

Τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών). 

Την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων. 

Τη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού σε έκταση και σημασία για την εθνική οικονομία πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής.

Στην με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57/2019 (16 Α΄ΑΠ) απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) στο άρθρο 6 «Πύλες του δικτύου μεταφορών» αναφέρεται: 

«1. Οδικές Πύλες: Η μόνη οδική πύλη εθνικής σημασίας είναι η Λευκάδα, λόγω της οδικής σύνδεσής της με την ηπειρωτική χώρα και συγκεκριμένα με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η οδική αυτή σύνδεση αναβαθμίζεται με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού. Κρίνεται σκόπιμη η αναβάθμιση της Λευκάδας σε πύλη διεθνούς σημασίας λόγω της παράλληλης θαλάσσιας σύνδεσης της με τον διαμήκη θαλάσσιο και οδικό άξονα της Περιφέρειας και, μέσω αυτού, με τις θαλάσσιες λεωφόρους της Αδριατικής - Ιονίου». 

β) στο άρθρο 9 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής» γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οδική σύνδεση της Λευκάδας ως εξής: «Αντιμετωπίζεται η ιδιαιτερότητα της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα με πρόταση αντικατάστασης της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας με μια από τις τρεις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές και μετά από τεχνική, κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική τεκμηρίωση: 

(α) υποθαλάσσια ζεύξη, 

(β) αντικατάσταση της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας στη θέση όπου προγραμματίζεται η υποθαλάσσια σύνδεση, επιτυγχάνοντας τον στόχο της εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων εκτός της πόλης της Λευκάδας, 

και (γ) αντικατάσταση της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας, στην ίδια θέση».

Στον με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73192/4782/30-07-2021 Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων για τη ζεύξη Λευκάδας, η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ γνωμοδοτεί θετικά για το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, σύμφωνα με την προτεινόμενη στον φάκελο ΠΠΠΑ 1.1.β εναλλακτική λύση, όπου αναφέρεται ότι: « Η σύνδεση της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο θα γίνει με έργα συνολικού μήκους 3,11 km, εκ των οποίων 1,24 km σε επίχωμα με χαλικοπασσάλους, 2,08 km εκτός τεχνικού ενώ για τη διέλευση κάτω από το δίαυλο Λευκάδας προβλέπεται τεχνικό υποθαλάσσιας σήραγγας συνολικού μήκους 1030 m, εκ των οποίων 450 m αφορούν στο τμήμα κλειστής διατομής, ενώ 310 m και 270 m αφορούν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου αφορά σε μήκος 1,2 km. H προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής Διανομή μέσω4 της υποθαλάσσιας σήραγγας βασίζεται στην κατασκευή της σήραγγας εν ξηρώ, με εκσκαφή και επανεπίχωση. Παράλληλα με την κατασκευή της σήραγγας θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή του χαμηλού επιχώματος επι χαλικοπασσάλων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας». 

Ν'αναφέρουμε πως για το σημαντικό αυτό έργο, ο Βουλευτής Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς έχει πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου