Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Τρίτη, Φεβρουαρίου 20, 2024

Δήμος Ζηρού: Δικαίωση για την παράταξη Καλαντζή - Ανακλήθηκε απόφαση για τρεις εργαζόμενους ΑΜΕΑ


Τρεις εργαζόμενοι με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στο Δήμο Ζηρού που είχαν προσληφθεί επί θητείας Καλαντζή μέσω προγράμματος στην Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου, από 1/1/2024 έπαψε η σύμβαση εργασίας με τον Δήμο.

Ο λόγος ήταν η προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων Δ. Ζηρού κ.κ. Γιολδάση Στρατή και Γιολδάση Δημητρίου για μια σειρά αποφάσεων της προηγούμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ. Ζηρού .

(σ.σ. Ο Δημήτρης Γιολδάσης είναι πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου της νυν δημοτικής αρχής)

Μάλιστα, με απόφασή της η αποκεντρωμένη στις 15/2 έκανε δεκτή την προσφυγή των Γιολδάση Στρατή και Γιολδάση Δημητρίου  δείτε ΕΔΩ

Αμέσως μετά την προσφυγή, ο τέως πρόεδρος της Κοινωφελούς, Θεόδωρος Πανούσης κατέθεσε υπόμνημα το οποίο έγινε δεκτό όπως αναφέρεται στο σημερινό έγγραφο της αποκεντρωμένης η οποία ανακαλεί την προηγούμενη απόφασή της, δείτε ΕΔΩ

Στην ανακληθείσα απόφαση της αποκεντρωμένης μεταξύ άλλων αναφέρονται:

Περαιτέρω η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σεεπιχειρήσεις των ΟΤΑ του ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά την ολοκλήρωση τουεπιχορηγουμένου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, είναι νόμιμη κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 τουάρθρου 11 του Ν 3227/2004 (Γνωμ. ΝΣΚ 413/2010). Σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου αυτού, τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση τουπαρόντος και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 τουάρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (ήδη παρ.13 του άρθρου 2 του Ν.2643/98 σύμφωνα μετην παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4611/19) δηλαδή και στις επιχειρήσεις ΟΤΑ), κατ'εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Νέων ΘέσεωνΕργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να συνεχίσει νααπασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τιςσυνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998.

Με τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, όπως προκύπτει από την οικεία αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας

που δημιουργούνται από τα επιδοτούμενα προγράμματα και η διευκόλυνση τωνεργοδοτών να κρατούν στις επιχειρήσεις τους άτομα που δικαιούνται προστασίας και μπορούν να είναι παραγωγικά. Διαμορφώνεται μία κατεύθυνση για οιονεί αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή των σχέσεων εργασίας που να παρασχέθηκαν από τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους φορείς ή στις εκμεταλλεύσεις του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2643/1998 σε αορίστου χρόνου, αφού τα πρόσωπα που ο εργοδότης επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολεί μετά τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση της παρασχεθείσας εργασίας τους, θεωρείται, κατά πλάσμα δικαίου, ότι τοποθετήθηκαν στην επιχείρηση δυνάμει των διατάξεων του ν. 2643/1998, δηλαδή δυνάμει του ειδικού καθεστώτος που διέπει την πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, η συναίνεση του εργοδότη για την παραμονή των εργαζομένων της ειδικής αυτής κατηγορίας στην επιχείρηση, επιφέρει την πλήρη εξομοίωσή τους με τους προσλαμβανόμενους, εξαρχής, βάσει των διατάξεων του ν. 2463/1998 και συνακολούθως επιφέρει τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν αρχικώς στην επιχείρηση(βλ. Ελ. Συν. Πράξη 392/2015 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα).

Επίσης, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το κείμενο συγγενικού προσώπου ενός εκ των τριών ΑΜΕΑ. (Το κείμενο είχε δημοσιευθεί προτού την νέα απόφαση της αποκεντρωμένης)

"Τρεις ΑΜΕΑ, λοιπόν, προσελήφθησαν στον δήμο Ζηρού με 12μηνη σύμβαση στις 20.11.2021 μέσω του προγράμματος "ΔΥΠΑ πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)". Η σύμβαση τους ανανεώθηκε για έναν επιπλέον χρόνο κι εφόσον τον Νοέμβριο του 2023 συμπλήρωσαν 24μηνη απασχόληση απέκτησαν το δικαίωμα να μετατραπεί η σύμβαση τους σε αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τον νόμο "εξασφαλίζεται περαιτέρω φροντίδα ατόμου με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και διαμορφώνει κατεύθυνση του κοινού νομοθέτη για οιονεί αυτόματη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, εφόσον ο εργοδότης εκφράσει βούληση για τη συνέχιση της συμβάσεως". Ο τότε εργοδότης εξέφρασε βούληση, προς μεγάλη μας χαρά και ανακούφιση. Ναι, ανακούφιση κι ευγνωμοσύνη νιώθουν οι οικογένειες ανθρώπων ΑΜΕΑ, όταν ξέρουν πως όταν εκείνοι κλείσουν τα μάτια τους, τα παιδιά τους, θα μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και στοιχειώδη φροντίδα.

Δυστυχώς, λίγες μέρες μετά ενημερωθήκαμε ότι κατατέθηκε ένσταση από τους κ.κ. Δημήτριο Γιολδάση και Στρατή Γιολδάση για σχετικές αποφάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης, μια από τις οποίες ήταν και η μετατροπή σύμβασης των τριών. Ένσταση, λοιπόν, λόγω της μη παρουσίας στο σχετικό ΔΣ μέλους της αντιπολίτευσης, μετά την ανεξαρτητοποίηση άλλου μέλους. Παραμονές Πρωτοχρονιάς δε, κληθήκαμε να παραλάβουμε από τον νομικό σύμβουλο του δήμου το έγγραφο, βάσει του οποίου η ανανέωση της σύμβασης είναι άκυρη, επομένως διακόπτεται η εργασία των τριών. Θα παραμείνει στη σφαίρα του ανεξιχνίαστου το πώς ένας νομικός σύμβουλος έχει τη δικαιοδοσία να υπογράψει κάτι τέτοιο, ή το πώς πήρε την πρωτοβουλία αυτή και καθ' υπόδειξη ποιού...
Ακολούθησαν, κατά το σύνηθες, ήξεις αφίξεις, "υπέγραψα την ένσταση", "δεν την υπέγραψα", "ήξερα", "δεν ήξερα", "αν είναι δυνατόν, παιδιά, φυσικά θα μείνετε", "όχι, θα φύγετε, διότι δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση του ΔΣ που έλαβε την απόφαση", "α, εγώ δεν γνωρίζω, ανέλαβα στις 02.01.2024, αν θέλετε πηγαίνετε στα δικαστήρια", "δεν γνωρίζουμε πως ο νομικός σύμβουλος υπέγραψε κάτι τέτοιο, του το είπε ο πρώην δήμαρχος, του το είπε ο νυν...".
Έως την 15η Φεβρουαρίου 2024, οπότε σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, "έπειτα από προσφυγή των δημοτικών συμβούλων Στρατή Γιολδάση και Δημήτρη Γιολδάση, η απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Ζηρού για την μετατροπή της σύμβασης των τριών ΑΜΕΑ από ορισμένου σε αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη". Αυτή η προσφυγή βλέπετε ήταν εμπρόθεσμη (σε αντίθεση με προσφυγή εναντίον κι άλλων αποφάσεων που δεν έγινε δεκτή, ως εκπρόθεσμη). Μπίνγκο!!! Άμεση αντίδραση και ζήλος ... ζηλευτός. Υποθέτω ανάλογος αυτών που θα επιδείξουν σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το καλό του δήμου Ζηρού και των πολιτών του.
* Ο προσφεύγων (αναφέρομαι στην ένσταση που κατατέθηκε) πρέπει να να έχει έννομο συμφέρον, προσωπικό και άμεσο, όπως τονίζεται. Υποθέτω πως οι προσφεύγοντες λοιπόν, αυτοί που ζήτησαν και πέτυχαν να μην προσληφθούν τρεις ΑΜΕΑ, είχαν προσωπικό και άμεσο συμφέρον... Νιώθω μόνο ντροπή!
* " Η ηθική είναι η ξεχωριστή ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται αν κάτι είναι καλό ή κακό και συνέχεται με την προσωπικότητα, την ψυχική και πνευματική δομή ενός ανθρώπου, αλλά και γενικότερα με τη στάση ζωής του". Επομένως, κακώς ήλπιζα για κάτι διαφορετικό από τους συγκεκριμένους...
* Δεν γνωρίζω, ούτε με αφορά, πως, από ποιον και πότε έπρεπε να αντικατασταθεί ή να κληθεί δημοτικός σύμβουλος στη θέση εκείνου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Με σοκάρει ωστόσο το γεγονός της παντελούς έλλειψης κώδικα αξιών ανθρώπων που ασχολούνται μάλιστα με τα κοινά και οι οποίοι αδιαφόρησαν για τον πόνο, το αίσθημα αδικίας και το καθ' όλα δύσκολο και αβέβαιο μέλλον αυτών των ανθρώπων, που είδαν σ' αυτή την διαφαινόμενη σύμβαση αορίστου χρόνου μια αχτίδα φωτός για ένα πιο ανθρώπινο μέλλον.

* Επιλέγω την δημοσιοποίηση αυτή, μόνον επειδή έχω στα χέρια μου την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και ως ελάχιστη ηθική υποχρέωση στον αδελφό μου και σε όλους τους ανθρώπους που αδυνατούν να ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία με όλους εμάς, τους "δυνατούς", τους "τυχερούς", τους "έχοντες το δικαίωμα για απρόσκοπτη εργασία και αξιοπρεπή βιοπορισμό".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου