Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Σάββατο, Μαρτίου 30, 2024

ΠΡΕΒΕΖΑ: Επαγγελματίας αλιέας εγκάλεσε στελέχη του λιμενικού επειδή διενέργησαν νόμιμο έλεγχο


Η αλιευτική νομοθεσία ορίζει ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός αλίευσης ολοθουρίων ανά επαγγελματικό σκάφος και ανά ημέρα ορίζεται στα 400 άτομα. 

Για όποιον αλιεύει άνω του αριθμού αυτού, προβλέπονται διοικητικές ποινές και κυρώσεις. Η τιμή των ολοθουρίων στις διεθνείς αγορές είναι ασύλληπτη και οδηγεί σε υπεραλίευση και καταστροφή της βιοποικιλότητας του Αμβρακικού κόλπου.

Ετησίως διαπιστώνονται δεκάδες περιπτώσεις αλίευσης ολοθουρίων από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε έλεγχο την 22α-4-2021 διαπιστώθηκε η υπεραλίευση ολοθουρίων με τη χρήση παράνομου και παραποιημένου αλιευτικού εργαλείου (αργαλειό). Εκ του ελέγχου προέκυψε ότι ο επαγγελματίας αλιέας είχε επί του σκάφους του δύο ακαταχώριστους και παράνομους αργαλειούς καθώς και 600 ολοθούρια τύπου «Holothouria spp» σε κουβάδες τα οποία καταμετρήθηκαν ένα προς ένα ενώπιόν του παραβάτη. Τα Λιμενικά όργανα συνέταξαν τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις παραβάσεων τα οποία προσυπέγραψε ο παραβάτης χωρίς επιφύλαξη, κατέσχεσαν τον υπερβάλλων του επιτρεπομένου πληθυσμό ολοθουρίων και τους παράνομους αργαλειούς οι οποίοι στη συνέχεια καταστράφηκαν.

Ο παραβάτης επαγγελματίας αλιέας δεν είχε άδεια αλιείας με τους συγκεκριμένους «αργαλειούς», οι οποίοι δεν είχαν ούτε το προβλεπόμενο σχήμα, ούτε τη προβλεπόμενη διάμετρο ματιού.  Η παράβαση αυτή βεβαιώθηκε και επεβλήθη σε βάρος του πρόστιμο.

Αφού διήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα, ο παραβάτης υπέβαλε έγκληση κατά των λιμενικών οργάνων για ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση καθήκοντος. Στο ακροατήριο του Ναυτοδικείου όπου παραπέμφηκαν να δικασθούν τα λιμενικά όργανα στις 21-3-2024, ο εγακαλών ισχυρίσθηκε ότι υπέγραψε ανεπιφύλακτα τις παραβάσεις διότι … δεν φορούσε τα γυαλιά του. Στις δε εγκλήσεις του αναφέρει ότι δεν είχε στο σκάφος μεγαλύτερο αριθμό ολοθουρίων από τον προβλεπόμενο και ότι οι αργαλείου του ήταν ο μεν ένας κατεστραμμένος (αλλά τον περιέφερε με το σκάφος) ενώ ο δεύτερος δεν είχε καταχωρηθεί λόγω περιορισμών της πανδημίας (ενώ είχε μη επιτρεπτό σχήμα και μέγεθος ματιών και ποτέ δεν θα μπορούσε να καταχωρηθεί).

Τα λιμενικά όργανα υποβλήθηκαν και σε ΕΔΕ από την οποία απαλλάχθηκαν.

Το πλέον παράδοξο είναι το εξής: Τα λιμενικά όργανα με διάταξη της κ Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου, απαλλάχθηκαν από όλες τις ψευδείες και ανυπόστατες κατηγορίες του παράνομου αλιέα. Παραπέμφθηκαν όμως για παράβαση καθήκοντος, όχι διότι ζημίωσαν τον αλιέα όπως αυτός ισχυριζόταν, αλλά διότι κατά την κρίση της κ Εισαγγελέα, έπρεπε να τον κατηγορήσουν για μία ακόμη παράβαση!!! Ήτοι δεν αρκούσε που βεβαίωσαν παράβαση για τη χρήση των ακαταχώριστων αργαλειών και προέβησαν στην καταστροφή τους, αλλά επιπλέον, έπρεπε κατά την κρίση της να του βεβαιώσουν παράβαση και διότι, οι αργαλειοί ήταν παραποιημένοι!

Στον πόλεμο λοιπόν που μαίνεται στον Αμβρακικό κόλπο για τον έλεγχο της παράνομης αλιείας, όπου τα λιμενικά όργανα κατ’ επανάληψη μηνύονται ψευδώς από ασυνείδητους, ψεύτες και συκοφάντες που πλουτίζουν καταστρέφοντας το θαλάσσιο πλούτο, η κατάληξη ήταν, αντί να δοθούν εύσημα στα λιμενικά όργανα για την επιτέλεση του καθήκοντός τους, να κατηγορηθούν διότι τον ευνόησαν.

Φυσικά το Ναυτοδικείο κήρυξε αθώα τα δύο λιμενικά όργανα, τα οποία πλέον στρέφονται προσωπικά κατά του ψεύδορκου και συκοφάντη παραβάτη, για την αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης από την βάναυση συμπεριφορά του.

Οι συγκεκριμένες μηνύσεις ασκούνται κατ’ επάγγελμα από τους επαγγελματίες παραβάτες με σκοπό να εκφοβίσουν τα ελεγκτικά όργανα και να τα αποτρέψουν από μελλοντικούς ελέγχους εις βάρος τους. Αναλογιστείτε την ταλαιπωρία των λιμενικών οργάνων, που τυγχάνει να είναι οικογενειάρχες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την διακινδύνευση της επαγγελματικής, οικογενειακής και κοινωνικής του υπόστασης και ζωής.

Η παράνομη αλιεία κάθε είδους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την βιωσιμότητα του Αμβρακικού κόλπου, παρά τις εργώδεις προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος. Τα λιμενικά όργανα καταλήγουν να «λογοδοτούν» ενώπιον της δικαιοσύνης για την ορθή και σύννομη άσκηση των καθηκόντων τους. Εφόσον η πολιτεία δεν μπορεί να προστατέψει τα όργανά της, το καθήκον αυτό ανατίθεται σε εμάς.  

*Την παραπάνω είδηση αλιεύσαμε από την δικηγορική εταιρεία, apostolistassis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου