Η ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ μειοδότησε στο μεγάλο αποχετευτικό έργο της Πρέβεζας - PrevezaBest | Ειδήσεις | Ν. Πρέβεζας | Ήπειρος

Δευτέρα, Μαΐου 22, 2017

Η ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ μειοδότησε στο μεγάλο αποχετευτικό έργο της Πρέβεζας

Κανονικά διεξήχθη η δημοπράτηση στις 18 Μαϊου 2017 για ένα από τα μεγαλύτερα αποχετευτικά έργα της χώρας το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή της Πρέβεζας και αφορά την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης), και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας. Στην διαγωνιστική διαδικασία πρώτος μειοδότης είναι η εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ που έχει εντυπωσιάσει τους τελευταίους μήνες με την απόδοση της με ποσοστό 59,52%.
Δεύτερη είναι η Κ/Ξ Βέρμιον-ΤΕΔΡΑ με 58,06% και τρίτη η Σιδηροδρομικά Έργα με 56,29%. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ακόμα ένα μεγάλο έργο όπου ο πρώτο μειοδότης όχι μόνο ξεπερνά το 50% αλλά αγγίζει το 60% με τον δεύτερο και τρίτο να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, επιβεβαιώνοντας την κρίση στον κλάδο.
Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Το κόστος του έργου είναι 33.108.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 26.700.000 ευρώ). Η διάρκεια των έργων είναι 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αποτελεί υποέργο της πράξης: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» και συγχρηματοδοτείται κατά 95,79 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από πιστώσεις που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου, τον Δήμο Πρέβεζας, Το ποσό των 1.122.000 ευρώ (με ΦΠΑ) βαρύνει αποκλειστικά τον Κύριο του Έργου και αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις της εργολαβίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το δίκτυο των προς κατασκευή αγωγών ακαθάρτων μπορεί να χωρισθεί σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο τμήμα. Το βόρειο τμήμα του δικτύου καλύπτει την αποχέτευση των οικισμών Βράχου και Παραλίας Βράχου, Παραλίας Λυγιάς, Ριζών, Παραλίας Ριζών, Καστροσυκιάς και Παραλίας Καστροσυκιάς, ενώ διαχειρίζεται και τα λύματα των οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας του Δήμου Πάργας.
Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των άνω οικισμών προς νότον και ειδικότερα προς το Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΚ γίνεται με την παρεμβολή δέκα τεσσάρων αντλιοστασίων (ΑΒ-3 έως ΑΒ-11, ΑΒ-5Λ, ΑΒ-7Ρ, ΑΡ-1 και ΑΚΣ-2) τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται επί του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ακαθάρτων ΑΒ. Από το αντλιοστάσιο ΑΚ, επίσης με την συμβολή καταθλιπτικού αγωγού, τα λύματα προσάγονται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα έργα εισόδου αυτής.
Το νότιο τμήμα του δικτύου περιλαμβάνει το πλέγμα των αποχετευτικών αγωγών που αποχετεύουν τους οικισμούς Νέας Σαμψούντας, Νέας Σινώπης και Καναλίου και μέσω του συλλεκτήρα του τελευταίου οδηγούν τα λύματα στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΚ. Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των άνω οικισμών γίνεται με την συμβολή δέκα αντλιοστασίων (ΑΚΝ-1 έως ΑΚΝ-5, ΑΣΨ-1 έως ΑΣΨ-4 και ΑΣΝ-1)ακαθάρτων (ΑΛ1, ΑΛ2, ΑΒ1 και ΑΒ2).
Στα προς κατασκευή έργα περιλαμβάνονται και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου παραλίας «Λεύκα». Αυτά συνίστανται από:
Αγωγό βαρύτητας (που λειτουργεί υπό πίεση) μεταφοράς των λυμάτων προς το βόρειο τμήμα της παραλίας «Λεύκα», στον οποίο παρεμβάλλονται δύο πιεζοθραυστικά φρεάτια, μήκους 6.417 m. Υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, μήκους 1.800 m, στο πέρας του οποίου τοποθετείται διαχυτής επτά στομίων από όπου εκρέουν τα λύματα.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας προβλέπεται η κατασκευή 25 αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων.
Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται η κατασκευή 5.100 αναμονών για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων.
ypodomes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του PrevezaBest στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα‘