Δευτέρα, Αυγούστου 07, 2017

Αίτηση Παππά Δημητρίου προς τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας με αφορμή την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού


Η αίτηση του Παππά Δημητρίου προς τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας με αφορμή την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού αναφέρει τα εξής:


"Κύριε Πρόεδρε, Την 1/08/2017 έγινε προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο: Τεχνικός Σύμβουλος για την τροποποίηση του προγραμματικού σχεδίου ( ΜΑ5ΤΕΡ ΡίΑΝ) Λιμένα Πρέβεζας. Ως ημερομηνία του διαγωνισμού ορίσθηκε η 18/08/2017. Είναι γνωστό ότι ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για Βουλή, για Περιφέρειες, για Δημόσιους Λειτουργούς και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Η κατηγορία των μελετητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό (έστω συνοπτικό) για μελέτες άνω των 20 000 000€ (Λιμενικά πτυχίο τάξης Γ’ και άνω, Περιβαλλοντικές μελέτες Α’ τάξης και άνω και Ρυθμιστικές - Χωροταξικές) τάξης Α’ και άνω; Οιαδήποτε μελετητική εταιρία με τα τρία αυτά για να δώσει προσφορά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις και συνθήκες του έργου χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα αρκούσε η προθεσμία που δίνεται εάν δεν ήταν Αύγουστος και το προσωπικό και συνεργάτες εταιριών δεν απούσιαζαν σε διακοπές. Μόνο κάποιοι με ικανότητες « μάντη» θα έχουν έτοιμο φάκελο. Επειδή με την ανωτέρω ημερομηνία (18/08/2017) γίνεται περιορισυό€ του αντανωνισιιού με άμεση επίπτωση στο οικονομικό όφελος του Δημ. Λιμ. Ταμείου παρακαλώ να μετατεθεί για την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ακόμη να γνωρίζω την Επιτροπή διαγωνισμού και εάν υπάρχει εκπροσώπηση του ΤΕΕ. Με εκτίμηση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του PrevezaBest στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα‘