Πέμπτη, Αυγούστου 02, 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ανακοίνωση για τον καθαρισμό των οικοπέδωνΣύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.4/2012 πυροσβεστική διάταξη, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της  οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έχουν την υποχρέωση καθαρισμού τους.

          
Ο μη καθαρισμός των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες οδηγεί:
·   στην επιβολή προστίμου 0,50€/τ.μ.,
·   στην βεβαίωση της δαπάνης  καθαρισμού των οικοπέδων αυτών και
·  στην άσκηση ποινικών κυρώσεων από την Πυροσβεστική Αρχή  για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητη η τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρει ότι απαγορεύεται η απόθεση σε κοινόχρηστους χώρους κλαδεμάτων περιβολιών και λοιπών προϊόντων  που προέρχονται από το κόψιμο χόρτων και γκαζόν οικοπέδων.

Ο Δήμος Πρέβεζας προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος τόσο του Περιβάλλοντος όσο και των συμπολιτών μας.
               


             
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου